Nou bloc professional de j.Amenós

http://blogs.uab.cat/estelasenlamaramenos/

Publicat dins de General | 2 comentaris

NOTES DOCENTS. PRECISIONS SOBRE L’ADMINISTRACIÓ CORPORATIVA I LES COMUNITATS DE REGANTS.

En efecte, sempre falta temps per a explicar-ho i, per tant, em remeto a :

 

Crònica de jurisprudència X: perdoni, que em pot dir què són i què fan les Comunitats

de Regants? (I)

 

Crònica de jurisprudència X: perdoni, que em pot dir què són i què fan les Comunitats de Regants? (i II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de Administració corporativa, Comunitats de regants | Deixa un comentari

NOTES DOCENTS: PRECISIONS SOBRE EL RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIÓ.


 

1.-L’exposició feta a classe per uns companys va girar gairebé exclusivament sobre la regulació del recurs de reposició a la LGT. Però no podem oblidar que existeix una regulació general del recurs de reposició a la Llei 30/1992 (art. 116).

 

 

2.-El punt de partida és que són impugnables en reposició els actes administratius que posin fi a la via administrativa (és a dir, ex lege ja no hi cap recurs d’alçada o bé ja ha estat resolt).

 

El recurs de reposició és potestatiu. És a dir, la resolució en qüestió pot ser impugnada directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

 

 

3.-El termini per a la interposició del recurs de reposició és d’un mes, si l’acte fos exprés. Però és de tres mesos a partir del dia següent a la resolució presumpta.

 

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes.

 

 

Publicat dins de Recursos administratius i reclamacions econòmico-administratives | 4 comentaris

SOBRE LES NOTES DOCENTS DEL BLOC D’ACTUALITAT JURÍDICA.

1.-Tal com ja varem anunciar, ahir es van iniciar les notes docents, dins del present bloc d’actualitat jurídica: http://blogs.uab.cat/actualitatjuridicaamenos/

 

2.-Es tracta de notes sobre aspectes concrets que han aparegut a l’explicació i que poden referir-se a exemples específics, qüestions d’actualitat o punts foscos apareguts a classe. No substitueixen ni l’explicació ordinària del programa ni els manual recomanats (especialment, el text del professor SÁNCHEZ MORÓN).

 

3.-.Es refereixen globalment a l’assignatura de Dret Administratiu (ja sigui la seva primera part, la segona o parts més específiques).

Publicat dins de General | Deixa un comentari

NOTES DOCENTS: AEROPORTS DE CATALUNYA, EXEMPLE D’ADMINISTRACIÓ INSTITUCIONAL

Entrada de referència: Gerencialisme i agilització administrativa en matèria d’aeroports.

1.-Observeu l’especialització de fins, pròpia d’aquestes entitats.

2.-Observeu com es concreten els diversos òrgans: President, Vicepresident, Consell d’Administració i director.

3.-Obserrveu també la tutela o control que hi exerceix el Govern de la Generalitat.

 

Publicat dins de Administració institucional, Organització administrativa | Deixa un comentari

NOTES DOCENTS: LES RECLAMACIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES

 

1.-La normativa tributària presenta diverses especialitats respecte al procediment administratiu general. Per exemple, en relació a la revisió d’ofici dels actes il·legals (arts. 218 i ss. LGT) o en relació a les fases d’iniciació, desenvolupament o acabament dels procediments tributaris (arts. 98 i ss. LGT). L’art. 97 de la LGT  avisa al seu apartat b) que les disposicions generals sobre els procediments administratius són supletòries.

 

No obstant, a nivell pràctic la principal peculiaritat està constituïda per un la regulació d’un sistema propi de recursos administratius.

 

 

2.-En primer lloc, cal dir que el recurs potestatiu de reposició manté una regulació pràcticament idèntica a la del procediment administratiu general (arts. 222 i ss. LGT). En síntesi, hem de dir que el termini d’interposició és d’un mes a partir del dia següent al de la notificació de l’acte recurrible i que es pot considerar desestimat si ha transcorregut un mes des de la seva interposició. És competent per a conèixer i resoldre el recurs de reposició l’òrgan que va dictar l’acte recorregut.

 

 

3.- El recurs de reposició té un caràcter previ a la reclamació econòmico-administrativa. Aquest tipus de recurs es`ta previst per a l’aplicació de tributs i la imposició de sancions realitzades per l’Administració General de l’Estat i les entitats de dret públic amb ella vinculades o dependents i per a l’aplicació dels tributs cedits per l’Estat a les Comunitats Autònomes o dels recàrrecs establerts per aquestes sobre tributs de l’Estat.

 

L’especificitat que ens interessa és que les reclamacions econòmico-administratives són resoltes per uns òrgans constituïts per funcionaris públics i denominats Tribunals econòmico-administratius (però no són tribunals inclosos en l’estructura del Poder Judicial). La peculiaritat aportada per l’ordenament sectorial tributari és la institució d’uns òrgans que, amb una neutralitat funcionarial consagrada legalment, es dediquen sols a resoldre recursos i estan diferenciats orgànicament dels òrgans actius (que prenen les resolucions impugnades).

 

El termini per a la interposició és d’un mes i el termini per a la resolució és d’un any. Els tribunals econòmico-administratius resolen en instància única o en primera instància. En aquest darrer cas, es preveu un recurs d’alçada ordinari davant del Tribunal Econòmico-Administratiu Central de les resolucions preses pels Tribunals Econòmic-Administratius Regionals, que són d’àmbit autonòmic.

Publicat dins de Procediment administratiu, Recursos administratius i reclamacions econòmico-administratives | Deixa un comentari

Postdata. La lluita no s’acaba

1.- Hem parlat sovint en aquest bloc sobre l’escàs desenvolupament del periodisme jurídic. Alguna cosa haurem de fer algun dia els que ens dediquem al món del Dret per a entrar, amb seriositat i coneixement, en el món de les velles rotatives (i, avui, dels grans portals digitals dels antics diaris).

2.-Escric aquesta darrera nota inspirat pel magnífic article d’avui de l’Arcadi Espada. Deixa un sabor decebedor: la sentència judicial  no té cap importància quan altres intàncies ja han dictat -unilateralment- la implacable pena de la mort civil. Parafrasejant a Von Kirchmann, tres paraules al titular converteixen milions de fonaments jurídics en escombraries. Salut i, ara sí, fins aviat.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Fins aviat

Benvolguts lectors:

Com heu pogut veure ,  a les darreres setmanes el nombre d’entrades ha baixat considerablement. Les noves tasques docents pròpies de la feina universitària fan difícil la continuació d’aquest bloc. És un fenomen habitual en aquest gènere: ha de començar i ha d’acabar (almenys, transitòriament). El bloc es va iniciar el 10 de novembre del 2010 i queda conclós en aquesta primera etapa el 24 de febrer del 2012. Han aparegut 311 entrades i hem rebut 12.054 visites, amb 12.899 pàgines vistes.

No és un tancament total, ja que la part relativa a la informació personal i a la normativa seran actualitzades habitualment. A més, el contingut  es podrà seguir consultant, ja que, per amabilitat de la UAB, mantenim les portes obertes (serà com visitar una casa on vam viure, quan els objectes i les parets ja no diuen exactament el mateix). D’altra banda, em fa molta il·lusió deixar per un temps el bloc sabent que l’amic, home de lleis i professor  Jaume Ranyer -que va tenir el seu quadern inactiu uns mesos- va tornar a la càrrega el 25 de desembre.

Publicat dins de General | 6 comentaris

La crònica judicial que m’hauria agradat escriure

1.-Em disculpareu aquests atrafegats dies de congresos, conferències sobre les Lleis òmnibus i inici de curs. Tornem a la càrrega i em pemetreu fer-ho amb la referència a un altre blog.

 

2.-Hem parlat altres vegades de les dificultats i fins i tot misèries del periodisme jurídic. Us remeto avui al món de la crònica del Dret que m’hauria agradat fer. Es tracta de la connexió a dos mestres: José Martí Gómez y Santiago Tarín, a partir de la interessant web “La lamentable“.Es reuneixen dos articles obituaris relatius a la mort de l’advocat JUAN ANTONIO ROQUETA.

L’article de Santiago Tarín (i Domingo Marchena i Francesc Peirón) apareix després del de Martí Gómez. Una de les estrelles d’aquests articles és la frase que apareix a  la part superior de la web i que està presa de l’obituari de La Vanguardia.

 

 

Publicat dins de General, In memoriam | Deixa un comentari

Sobre les lleis òmnibus, amb els companys de l’ACM.

Us passo una nota periodística, on podeu trobar documentació sobre unes xerrades d’anàlisi de les lleis òmnibus catalanes. Us tindré informats sobre el que es respira.

Publicat dins de General | Deixa un comentari