ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE

Un altre blog Blogs.uab.cat

Jun 23 2009

Estratègies per a l’autoavaluació

Posted in |

En aquesta pàgina hi trobareu una sèrie de materials per a l’autoavaluació de la expressió per a diferents activitats:

PAUTA AUTOAVALUACIO COMPRENSIO ORAL

PAUTA AUTOAVALUACIÓ PROCES APRENENTATGE

PAUTA AUTOAVALUACIÓ SESSIONS CONVERSA

PAUTA AUTOAVALUACIÓ TEXTOS ESCRITS

PAUTA AUTOAVALUACIO VELOCITAT LECTURA