Arxiu diari: 18 Abril 2013

He creat una nova activitat des d'ACME però no se'm veu a Moodle.

En crear una activitat directament des d'ACME, no es linka directament al Moodle (al revés sí). Per fer-ho, has de crear una nova activitat a Moodle, seleccionar ACME i un cop a la pantalla de creació, seleccionar una activitat ACME existent. En aquest menú desplegable sortirà l'activitat desvinculada que hi havia creada a ACME.

En crear la meva primera activitat, després d'un temps em diu que s'ha perdut la connexió amb ACME.

Això pot venir donat per una alta ocupació del servidor. Quan es fa la primera activitat, l'ACME carrega tots els alumnes de l'aula Moodle a la plataforma ACME i els ofereix un compte. Aquest procés és lent i por ser desconnectat si el servidor està molt saturat. Prova a fer-ho en un altre moment.

En fer una activitat, un cop sortejats els problemes, els números dels exercicis se'm repeteixen.

A l'hora de crear una activitat i sortejar els problemes, se'ns pot ocórrer sortejar un mateix exercici diverses vegades. Per fer-ho, ho hem de tenir previst i cal numerar els exercicis deixant espai pels que es repetiran. Per exemple:

Volem fer una activitat amb l'exercici A i l'exercici B, on A es repetirà dues vegades. El resultat serà una activitat amb 3 exercicis: dos del tipus A i un del tipus B. Per fer-ho, posarem a l'exercici A el número 1, i a l'exercici B el número 3 (hem deixat el número 2 sense posar). Ara, quan l'ACME ens pregunta quants volem de cada exercici, al problema A posem de 1 fins a 2, i al problema B posem de 3 fins a 3. Així, hem omplert la posició 2 amb una còpia de l'exercici A.

La repetició de la numeració acostuma a donar-se per aquesta raó. Per arreglar-lo, cal tornar a sortejar els problemes esborrant aquesta activitat i fent-la de nou.