Servei

Les Facultats de Ciències i de Biociències disposen, des de l’any 2007, dels mitjans audiovisuals per a donar servei a les necessitats docents i/o difondre les activitats que s’ofereixen a les facultats, departaments, deganats, administració i qualsevol servei o institut que necessiti enregistrar en vídeo.