No farem programa

Des de la nostra Secció Sindical volem convidar-vos a treballar per a desplegar un programa de totes i tots, edificat des de sota, amb totes les aportacions i totes les veus del pas de la UAB, i enfocat a lluitar per a recuperar el que és nostre i construir una universitat amb una educació digna, pública i de qualitat. Aportacions a cau@uab.cat

Ens sembla clau generar formes de democràcia real i efectives obrint espais de participació i autoorganització de les persones. Tothom que ho vulgui podrà trobar el seu espai per debatre i plantejar les seves propostes de canvi. La proposta inicial dels CAU-iac es basa en 4 línies de treball principal. La seva concreció es durà a terme en grups de treball oberts a totes les persones del PAS que vulguin participar-hi. Llegiu-les, i no dubteu a contactar amb nosaltres per a participar en el desenvolupament d’aquests grups de treball.

  1. Recuperem els llocs de treball i l’estructuralitat de les places (+info)
  2. Recuperem els drets laborals i un conveni just (+info)
  3. Recuperem la democràcia a la Universitat i al Comitè (+info)
  4. Recuperem la solidaritat, l’autoorganització i la mobilització (+info)

Assemblea“La crisi econòmica, producte de les pròpies contradiccions del capitalisme, deixa i deixarà en el futur un marge gairebé inexistent per a polítiques redistributives. En moments de creixement econòmic i amb una correlació de forces favorables a la classe treballadora, això ha estat possible temporalment per diferents mecanismes fiscals progressius i amb concessions de drets socials, però en temps de crisi i estancament el capital necessita fins a l’últim euro per a la seva reproducció continuada, al temps que desplega una dinàmica agressiva d’atac a tots els serveis públics, ja molt deteriorats, per establir-los com a nous espais per l’acumulació capitalista via privatització i mercantilització.” La crida per Sabadell, octubre 2014.

Dins aquest marc, a la Universitat estem vivint un retrocés sense precedents dels nostres drets socials i laborals com a treballadores, així com una privatització gradual, que acaba enriquint a uns quants en detriment d’una Universitat pública i de qualitat. La conjuntura actual a la Universitat Autònoma és de retallades i reformes molt dures contra tota la comunitat universitària que generen un rebuig social important, però no un moviment i una autoorganització igual de fort que pugui donar respostes contundents als atacs que estem rebent com comunitat treballadora. Tot i les circumstàncies, el servilisme, la passivitat i els amiguismes d’alguns semblen prevaldre per sobre de la lluita i la mobilització. Ens hem convertit en molts casos, en subjectes passius i resignats que no creuen en la nostra força pel canvi. En aquest sentit, els CAU-iac pensem que ens estan prenent els nostres drets, ens estan retallant a nivell laboral i social i no hem de permetre-ho. Davant l’embranzida de les polítiques neoliberals que pretenen aniquilar l’estat del benestar i qualsevol dret social, polític o laboral, que tants anys han costat de guanyar per part del moviment obrer i sindical, la mera defensa dels nostres drets i la resistència en contra al desmantellament de la Universitat esdevé una lluita imprescindible, rupturista i revolucionària que creiem que hem de realitzar.

Per a nosaltres, per tant, és important treballar des de cada lloc de treball i des de cada organització, per a poder recuperar, com a classe treballadora, allò que és nostre: els nostres drets i la nostra dignitat per poder decidir de forma autònoma i sobirana sobre els elements clau que determinen la reproducció de la nostra vida. Som conscients que hi ha qüestions que van més enllà de la Universitat, però també creiem que des de la base és des d’on podem canviar realment les coses. La lluita a la Universitat, des de cada un de nosaltres, ens sembla imprescindible per poder resistir a l’embranzida neoliberal que estem vivint, esperant ser un focus de lluita que en pugui encendre d’altres. Un focus que lluiti per recuperar el que és de totes i tots: el nostre treball, les condicions en el què el volem desenvolupar i la capacitat de decidir-les.

En aquest sentit, ens sembla fonamental poder treballar per a desenvolupar un programa que ens permeti traçar les línies a seguir en els següents anys per tal de poder lluitar per recuperar el que és nostre i poder construir una universitat amb una educació digna, pública i de qualitat. Per fer-ho, una de les qüestions importants que ens sembla clau és generar formes de democràcia real i efectives obrint espais de participació i autoorganització de les persones. En aquest sentit, creiem important que totes les persones que ho vulguin puguin trobar el seu espai per debatre i plantejar les seves propostes de canvi, per la qual cosa, en la nostra proposta es traçaran 4 línies principals de treball donada la conjuntura actual i es proposa que la seva concreció es pugui dugui a terme en grups de treball oberts a totes les persones que vulguin participar del PAS. Es generaran quatre espais de treball que aglutini el màxim de gent possible i que concretin en accions els eixos proposats, amb aportacions que es podran fer tant presencialment com de forma virtual. Aportacions a cau@uab.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.