1. Recuperem els nostres llocs de treball i l’estructuralitat de les places.

Moltes de les places que actualment s’estan cobrint per personal temporal, altrament anomenat capítol VI, són places estructurals que la Universitat necessita pel desenvolupament de les seves funcions. Aquest tipus de contractació ha permès a l’equip de govern de torn fer i desfer places al seu gust i abaratir-ne els costos, ja que les persones de Capítol VI tenen limitats molts drets que tenen els capítols I (formació, estructura_organizacionalflexibilitat, ajuts de menjador, etc.) i el seu acomiadament és més barat. Per aquestes persones, aquest tipus de contractes els ha col·locat en una situació de major precarietat, sobretot al no tenir definida una continuïtat en el temps. En els darrers anys, aquesta problemàtica s’ha posat sobre la taula repetides vegades i creiem que és imprescindible seguir treballant perquè no s’eliminin més llocs de treball i perquè es reconeguin els drets de les persones que ocupen aquestes places, així com l’estructuralitat de les mateixes. Aquesta línia va en la direcció de treballar per l’eliminació de la precarietat existent en aquest grup de treballadores, lluitant per l’estructuralitat de les seves places, en contra dels acomiadaments que s’estan donant dins el col·lectiu, i pel reconeixement de les seves tasques, funcions, categories laborals i drets. A més, la reestructuració dels serveis que està plantejant l’equip de govern també posa en risc places de capítol I a l’unificar serveis i duplicar funcions i tasques. Creiem que és imprescindible que ningú se’n vagi al carrer i que les places es mantinguin i es reconegui el valor i la importància de cadascú.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.