Aprenentatge col·laboratiu: 40 pistes

Enric Serra

Archive for Maig, 2015

Mai 18 2015

Inici

Posted in General |

Aquest bloc (vegeu-ne el mapa conceptual) tracta de l’aprenentatge en col·laboració, que es pot definir, a grans trets, de la manera següent:

“Por aprendizaje en colaboración se entiende cualquier actividad en la cual dos o más personas trabajan de forma conjunta para definir un significado, explorar un tema o mejorar competencias.” (Harasim 2000)

“Una definición práctica del aprendizaje en colaboración es cualquier actividad que se lleve a cabo empleando la interacción, la evaluación y/o la cooperación por parte de los compañeros, con cierto componente de estructuración y coordinación por parte del instructor.” (Harasim 2000)

Aquesta forma d’aprenentatge (que es pot concretar, com veurem, en aprenentatge cooperatiu i aprenentatge col·laboratiu) és crucial actualment a la universitat arran de l’èmfasi que hi posa el nou model universitari sorgit de la Declaració de Bolonya, que prioritza la participació activa dels alumnes en les modalitats d’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu abans que els formats didàctics expositius i instructius. Aquest nou sistema universitari considera l’aprenentatge en col·laboració una de les activitats dirigides fonamentals de qualsevol assignatura o curs. No es tracta pas de cap novetat radical, perquè sempre s’ha après (i s’ha après millor o, segons alguns pedagogs, fins i tot únicament) en i amb col·laboració, però considero que poden ser útils les reflexions encaminades a donar eines per entendre la col·laboració i, sobretot, per saber veure i poder fomentar la col·laboració de qualitat entre els alumnes.

linia.jpg

És per això que m’he proposat redactar aquest bloc sobre la qüestió. Es tracta d’una eina senzilla, pensant sobretot en formadors de llengua, que pot ajudar aquests professionals a determinar si les tasques col·laboratives en què impliquen els seus alumnes són realment tasques amb una col·laboració de qualitat, o no. He formulat el projecte en forma d’uns indicadors que he observat en múltiples contextos de col·laboració que considero reeixits. Les situacions d’aprenentatge en col·laboració a què em refereixo en aquest text són situacions en què dues o més persones col·laboren formalment, en forma d’un grup de treball, en el marc d’una institució educativa. No cal dir que la col·laboració informal a la xarxa, avui dia, en grups que es fan i es desfan, en què mestres i alumnes intercanvien els seus rols amb una gran facilitat, és un altre terreny igualment ineteressant. Encara que no totes les pistes d’aquest bloc s’ajusten a aquest nou model de col·laboració, en expansió, la majoria s’hi poden aplicar sense reserves.

linia.jpg

Presento el projecte en forma de pistes o comentaris breus, que s’organitzen en quatre seccions temàtiques (aspectes d’organització i condicions bàsiques; aspectes de construcció i formalització del coneixement; aspectes comunicatius; aspectes socioafectius) i diverses subseccions (podeu veure-ho d’un cop d’ull al mapa conceptual del bloc). Algunes de les pistes podrien aparèixer també en altres seccions a més de la que se’ls ha atribuït. No cal, és clar, que totes les pistes siguin presents a tots els grups de treball col·laboratiu, i n’hi pot haver d’altres d’igualment rellevants. El bloc pretén mostrar, senzillament, uns indicadors que poden ajudar els formadors a analitzar si les condicions de col·laboració dels seus alumnes són adequades.

linia.jpg

El projecte s’orienta a l’aprenentatge col·laboratiu virtual, sobretot, però no exclusivament. M’interessa especialment el terreny de la virtualitat, perquè la irrupció de l’anomenat Web 2.0 ha fet saltar a la palestra un nombre inesgotable d’aplicacions (vegeu, per exemple, les que articulem des d’un bloc del Servei de Llengües de la UAB elaborat aplicant un sistema d’intel·ligència col·lectiva) que en la majoria de casos, per la mateixa naturalesa del Web 2.0, són essencialment col·laboratives (wikis, programes d’elaboració compartida de documents com ara Etherpad, o altres) o incorporen opcions de compartir.

linia.jpg

Compartir, de fet, ha esdevingut gràcies al Web 2.0 un autèntic paradigma per a moltes persones (llegiu aquesta explicació sobre el sharism). Una de les meves preocupacions és, justament, eludir la confusió entre la possibilitat tècnica de compartir (un fitxer de text, un vídeo, un fitxer d’àudio, una fotografia… el que sigui: veritablement es pot compartir tot a la xarxa amb les eines que sorgeixen cada dia i que responen a la filosofia del web social), entre la il·lusió de cooperar o fins i tot de col·laborar, i la veritable col·laboració. Les pistes que dóna aquest bloc apunten cap a poder discernir si en els processos de compartir (informació, construcció de coneixement) hi ha realment una col·laboració de qualitat.

linia.jpg

Aquest ha estat l’objectiu que ha guiat l’elaboració d’Aprenentatge col·laboratiu: 40 pistes. L’experiència de gestionar processos formatius en diverses institucions, i de participar com a aprenent i professional en processos en què la col·laboració és la clau de l’èxit és el que m’ha permès llançar-me a redactar aquests senzills apunts. Tant de bo us siguin útils.

Enric Serra


No hi ha comentaris